Friskolearkivet har igennem 30 års virke haft mange kære navne, der hver for sig afspejlede tidens ønske om

at dokumentere de folkelige bevægelsers historie og det frihedssyn, der var bærende for deres fremkomst i

Danmark og i udlandet: Biblioteket for det Folkelige Arbejde, Nornesalen, Videns- og Studiecenter for Fri Skole og nu fra 2010 Friskolearkivet.


Indsatser, der blandt andet udmøntede sig i indsamling, registrering og formidling som dokumentation for de

foreninger og institutioner og personer, der blev betydningsfulde for de folkelige bevægelser, der opstod i

1800-tallet og stadig i dag præger kulturlivet: Frie skoler, Fri- og Valgmenigheder,  Brugsforeninger, Andels-

foreninger m.fl


Ildsjælene

Da indsamlingen til Friskolearkivet indledtes var der ildsjæle, der stod bag arbejdet. Og op igennem arkivets

historie var det, som det er i dag, de frivilligt arbejdende, der med ildhu og i samarbejde med den daglige leder, finder nye veje til historiens synliggørelse.


Arkivet lever i arkivet!

Vi kan beskrive arkivet i ord og billeder - i artikler på hjemmesiden og via udstillinger,

MEN det er kun ved et besøg i selve arkivet at arkivets unikke status som dokumentation for den folkelige bevægelse folder sig ud!

Vi har mange besøgende i arkivet igennem et år, og hver gang imponeres gæsterne over arkivets størrelse, og først og fremmest bliver de grebet af, at hvert et foto og hver en gammel protokol fortæller en historie, der kan forstås og tolkes ind i nutiden.

                                                       

Ring på tlf. 31791832


til arkivets daglige leder, Lis Toelberg, og aftal et

tidspunkt for en rundvisning i arkivet, du er hjerteligt

velkommen!Friskolearkivet – skolernes fælles og største lagerrum


Interiør FriskolearkivetNøglehulstræet: arkivets logo