Min friskoletid - erindringer fra 100 års skolegang

Redigeret af Birte Fahnøe Lund og Inger Hartby. 179 sider (Udgivet 2006)


En erindringsbog, der indeholder beretninger skrevet af voksne, som alle har gået i fynske friskoler, da de var børn. Beretningerne fortæller både om skole, fritid, hjem og lokalsamfund. Bogen giver et kulturhistorisk billede af børns skolegang og hverdagsliv og kan også ses som et indlæg i debatten om friskolers stilling i samfundet i dag.


Erindringerne dækker 100 års friskolehistorie, idet den ældste forfatter begyndte at gå i skole i 1892, og den yngste sluttede i 1998. Der er beretninger fra Egebjerg, Egelund, Gravvænge, Haastrup, Ollerup, Oure, Søllinge og Vester Skerninge friskoler - og fra Nørre Nissum Friskole, idet én af erindringsforfatterne begyndte sin skolegang i denne jyske skole, men senere flyttede til en sydfynsk friskole.


De 15 beretninger, som bringes i bogen er helt forfatternes egne historier fortalt med deres egne ord. Bogens redaktører har dog indsat en kort præsentation af hver forfatter i begyndelsen af hver beretning. Beretningerne

er  illustreret med fotos, hvoraf størstedelen er udlånt af forfatterne.

Frihed i tanke og handling. Friskolens


Bogen indledes med en indledning der rummer en introduktion til de frie skolers historie og et essay

om idégrundlaget for den grundtvig-koldske friskole.


"Denne bog giver helt vidunderlige beskrivelser af friskolen og dens lærere i 100 år, men også af alle højdepunkterne i året: udflugter, fester, skolekomedie, juletræ, fastelavnsfest, legedage. Bogen fortæller historien om den grundtvig-koldske friskole, som den har været. Det er godt at huske. Nu er vi i det 21. århundrede, da friskolen skal tage kampen op mod åndløsheden i det materialistiske forbrugersamfund. Den skal hvile på mere end pædagogik, den skal have sit fundament i et syn på, hvad det vil sige at være menneske"(fra Asger Baunsbak-Jensen: 'Friskolens fremtid').

Videns- og Studiecenter for Fri Skole har indsamlet de 15 erindringer, som kan læses som et velbegrundet forsvar for den frie skole. Man kan også vælge at se kapitlerne som godt 100 års friskolehistorie og et bredt og personligt indtryk af en verden, hvor kreativitet, dannelse og faglighed trives ganske uden 'kanonær' indflydelse, men ofte med frittænkende og inspirerende lærere som rollemodeller.

Birte Fahnøe Lund (f. 1950), friskolelærer, diplomuddannelse i pædagogik. Har siden 1991 været lærer på Refsvindinge Friskole. Medredaktør og skribent til bogen 'Frihed i Tanke og Handling' (2002). Hun er formand for Videns- og Studiecenter for Fri Skole.

Inger Hartby (f. 1936), cand.mag., ph.d. i europæisk etnologi og kulturhistorie. Arbejder freelance som redaktør, konsulent og foredragsholder. Har specielt forsket i de livsvilkår, kvinder i den danske folkehøjskole har levet under gennem de sidste ca. 130 år og har foruden adskillige artikler om emnet også skrevet bøgerne 'Højskolekvinden - mor, søster, datter' (1999) og 'Højskolens Døtre' (2006). Har redigeret bogen 'Gensyn med Christen Kold' (2004).


UDDRAG AF INDHOLD: Birte Fahnøe Lund: De frie skoler og deres historiske baggrund. Asger Baunsbak-Jensen: Friskolens fremtid - et essay. Erindringer. Marie Skov: Min skoletid i Ollerup Friskole. Mourits Mouritsen: Skoleerfaringer. Rigmor Mikkelsen: Gravvænge Friskole. Hans Bøker Hansen: Søllinge Friskole i 1930'erne - og livet i lokalsamfundet. Morten Skov: Elev hos Emborg og fru Emborg i Ollerup Friskole. Johannes Vest: Erindringer fra Ollerup Friskole. Selma Mouritsen: Erindringer fra min skoletid. Hans Brohave og Bent Aalbæk-Nielsen: Ollerup Friskole. Møller Voigt-Petersen: Fra min skolegang i Oure Friskole. Gurli Voigt Rasmussen: Skolegang i Oure Friskole. Peter Nellemann Larsen: Mit friskoleliv. Ulla Aksglæde: Vester Skerninge Friskole. Karina Lahrmer Kristiansen: Vester Skerninge Friskole og Friskolen Egelund. Marie-Terese Holm Brunse: Farvelagte tegninger i vinduerne. Kristina Fruerlund: Haastrup Friskole - min skole for livet. Skolefakta.


UDGIVERE:


Videns- og Studiecenter for Fri Skole


Dansk Friskoleforening
Udvalg af friskolebøger.

Der kan ses mere på Dansk Friskoleforenings hjemmeside:Frihed i tanke og handling. Friskolens 150 års jubilæum
Friskolelæreres livsvilkår. Af Dorte Thirslund
Som jeg husker. Af Tom Kirk
Den danske friskole


Dansk Friskoleforening i 125 år. Af Cecil Christensen


Nøglehulstræet: arkivets logo